Projekt PPC
-


Projekt PPC (Pierwsze Próby Choreograficzne) - ma formułę edukacyjną, a realizowany jest pod opieką artystyczną Katarzyny Skawińskiej z Teatru Tańca DF. Projekt PPC pozwala młodym tancerzom na podjęcie pierwszych kroków w dziedzinie choreografii realizowanej na siebie lub innych tancerzy. W jego ramach Teatr Tańca DF oferuje młodym twórcom wsparcie w przygotowaniu spektaklu na wszystkich jego etapach ("od scenariusza do premiery"), z możliwością konsultacji z doświadczonymi artystami.


Debiutant rozwija umiejętności z zakresu produkcji spektaklu, takie jak:
- opracowanie tematu (konspekt/scenariusz/pomysł)
- kompozycja spektaklu, ruch
- wybór muzyki, scenografii
- praca z tancerzami
- organizacja premiery
- działania promocyjne (druki, media)


W ramach projektu powstały m.in. spektakle: "=" Magdaleny Konik, "Mój Vincent" cz. 3 Anny Wańtuch, "Dwa na dwa" Magdaleny Konik, "Zapraszam do środka" Katarzyny Badury-Kozak, "Mechanizm" Dominiki Kowal, "Insomoya" Anny Wańtuch, "Splots" Magdaleny Konik, "Uturo" Karoliny Miki (we współpracy z Magdaleną Konik). Spektakle miały swoje premiery podczas cyklu spotkań tanecznych "ROZ-RUCHY" w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

 
Copyright Š 2018 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeşone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.